shutterstock_1383830183 RECYCLE PAPER.jp
דריאדה לוגו לבן.png
shutterstock_1383830183 RECYCLE PAPER.jp

פרפר הברגה

קוביות מהטבע-06.png
%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%

שימוש בבורג ואום פרפר.

קוביות מהטבע1.jpg

שימוש בבורג ואום פרפר.

משחק המשפר את יכולות המוטוריקה העדינה.


תיאור המוצר:

4 לוחות משחק בגודל 8x24ס"מ עם ציורים שונים (ניתן לבחור ממגוון הציורים הקיימים)

ברגים + אום פרפר בהתאם למשחקים.