shutterstock_1383830183 RECYCLE PAPER.jp
דריאדה לוגו לבן.png
shutterstock_1383830183 RECYCLE PAPER.jp

בית מלון לחרקים

קוביות מהטבע-06.png
%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%20%

לשימור מגוון מינים

קוביות מהטבע1.jpg

חרקים הם חלק חשוב בתהליך ההאבקה.

בכדי לעודד ושלמר את אוכלוסיית החרקים המועילים, מצביבים בית מלון שיעזור להם לקנן בנעימים.

בכדי לעודד ולשמר את אוכלוסיית החרקים המועילים, מציבים בית מלון שיעזור להם לקנן בנעימים.

מידות המוצר:

 ללא גג - 10*28*45

עלות: